fbpx
David Hultin

”Att identifiera verkliga behov leder till bestående förbättringar”

När Tagore-konsulten David Hultin påbörjar ett nytt uppdrag är hans första och viktigaste prioritet att skaffa genomgripande förståelse för kundens verksamhet, var den är på väg och vad det är som behöver förändras för att den ska nå målen. Det är först när den förståelsen finns som det går att påbörja utveckling av IT-lösningar och system, med syfte att stödja kundens fortsatta utveckling.

Tagore 10 år

Tagore firar 10 år – siktar på att stärka erbjudandet: ”Vi ska fortsätta vara Beställarens bästa vän®”

I samband med att Tagore fyllde 10 år samlades alla anställda med respektive för att fira. Vid Söder Mälarstrand bjöds det på kräftskiva, livemusik och trevlig social samvaro långt in på sensommarnatten. – Vi hade en fantastisk kväll. Under en av sommarens finaste kvällar njöt vi av utsikt över stadshuset och Riddarholmen och vyer över […]

Gemenskap, kunskap och kreativitet viktigast för Tagores medarbetare

Tagore: tio år av kunskap på kundernas sida

När Tagore grundades för tio år sedan var det med en tydlig målbild: att driva it-konsultverksamhet baserad på de tre hörnstenarna förtroende, kompetens och trivsel. Dessa tre grundpelare omsätts i praktiken och förs ut till kunder, samarbetspartners och omvärlden av konsulterna – Tagores viktigaste resurs. Och det enskilt viktigaste måttet i att utvärdera om företaget […]

Hackathon by Tagore

Hackathon by Tagore – hitta nya lösningar och skapa värde med tvärfunktionell kreativitet

Hackathon är en fartfylld och teamfrämjande aktivitet där människor, fokuserat och intensivt, under en avgränsad tid, tillsammans jobbar med problemlösning och innovation som kan generera värde för företaget.

Anders Lundberg konsult Tagore

”Tagore bygger förändringskompetenta organisationer”

Att ta vara på det som är bra och veta vad som ska väljas bort är viktigt i alla it-projekt, särskilt när det gäller förändringsarbete och agil transformation. Tagores Anders Lundberg anlitas ofta som interim chef och förändringsledare hos företag som behöver ta ett helhetsgrepp om verksamhets- och utvecklingsrelaterade projekt. 

Erik Sundvall, konsult och förvaltningsledare på Tagore

Erik Sundvall, konsult på Tagore: ”Välmående team presterar bättre”

Ett stabilt, tryggt ledarskap är en förutsättning för att ett team ska lyckas. Som erfaren ledare och coach ser Erik tydliga skillnader i hur team presterar beroende på ledarskap.
– Det gäller att skapa förutsättningar för att alla ska kunna utnyttja sin potential på bästa sätt. Teamledarens roll är att skapa trygghet och kommunicera en tydlig gemensam målbild, säger Erik Sundvall, konsult på Tagore.

Dennis Söder, UX-designer på Tagore

Dennis Söder, konsult på Tagore: ”Verklighetsförankrad UX-design en förutsättning för goda resultat i it-projekt”

User Experience utgår alltid från användarna. För att identifiera deras behov behöver en bra UX-konsult sätta sig in i användarnas verklighet, deras vardag, från smått till stort.
– System ska designas för att fungera i verkligheten, säger Dennis Söder, konsult och UX-designer på Tagore.

Jabok Bäckström konsult Tagore

Jakob Bäckström, konsult på Tagore: ”Som kravanalytiker är jag språkröret mellan verksamhet och it-utveckling”

En kravanalytiker har flera avgörande roller i it-initiativ. En uppgift är att lyssna och samla in all relevant information om verksamhetens krav på olika it-stöd, en annan är att förmedla dessa på ett begripligt sätt. Dessutom behöver en bra ”kravare” ha guldmedalj i att ställa öppna frågor samt förmågan att kommunicera krispigt och korrekt.

Jan Rozenbeek, lösningsarkitekt och konsult, Tagore

Jan Rozenbeek, lösningsarkitekt på Tagore: ”Min främsta uppgift är att förstå kunden”

Tagore är ett annorlunda it-konsultbolag. Genom att arbeta riktigt nära kunderna blir konsulterna kittet mellan beställare och leverantör.
­­­– Som konsult är min främsta uppgift att skaffa insikt i kundens strategier, långsiktiga planer och mål. Utifrån detta kan jag som lösningsarkitekt skapa förutsättningar för att detta uppnås, säger Jan Rozenbeek, konsult på Tagore.

– Tagores konsulter ska aldrig förlora på att ta ut föräldraledighet. Vi vill att konsulter mitt i livet ska känna trygghet hos oss, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

Nu matchar Tagore kollektivavtalens föräldralön: ”Att jobba som konsult ska fungera även för småbarnsföräldrar”

Tagore fortsätter satsningen på att vara branschens bästa arbetsgivare. Under 2022 har bolaget därför infört en föräldralön som motsvarar villkoren för kollektivavtalsanslutna.
– Tagores konsulter ska aldrig förlora på att ta ut föräldraledighet. Vi vill att konsulter mitt i livet ska känna trygghet hos oss, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.