fbpx
  • Människor, teknik och processer –

    som fungerar tillsammans

  • Klarhet, konsensus och mod –

    ta rätt beslut i svåra frågor

  • Resultatinriktat genomförande

    i en komplex värld

Strategi är övervärderat

Det avgörande är hur vi tar oss an uppgifterna – och det kan vi. Därför lotsar vi din it-investering till konkret resultat.

Vi vet att många it-investeringar misslyckas – både vad gäller förväntat resultat och ekonomiska och personella resurser. Det behöver inte vara så. Vi ser till att omsätta strategier i rätt operativ handling och skapar därmed goda förutsättningar för att din it-investering ska nå sina mål.

Kontakta oss när du vill nå resultat!

David Hultin
4 oktober

”Att identifiera verkliga behov leder till bestående förbättringar”

När Tagore-konsulten David Hultin påbörjar ett nytt uppdrag är hans första och viktigaste prioritet att skaffa genomgripande förståelse för kundens verksamhet, var den är på väg och vad det är som behöver förändras för att den ska nå målen. Det är först när den förståelsen finns som det går att påbörja utveckling av IT-lösningar och system, med syfte att stödja kundens fortsatta utveckling.

Tagore 10 år
21 september

Tagore firar 10 år – siktar på att stärka erbjudandet: ”Vi ska fortsätta vara Beställarens bästa vän®”

I samband med att Tagore fyllde 10 år samlades alla anställda med respektive för att fira. Vid Söder Mälarstrand bjöds det på kräftskiva, livemusik och trevlig social samvaro långt in på sensommarnatten. – Vi hade en fantastisk kväll. Under en av sommarens finaste kvällar njöt vi av utsikt över stadshuset och Riddarholmen och vyer över […]

Gemenskap, kunskap och kreativitet viktigast för Tagores medarbetare
18 september

Tagore: tio år av kunskap på kundernas sida

När Tagore grundades för tio år sedan var det med en tydlig målbild: att driva it-konsultverksamhet baserad på de tre hörnstenarna förtroende, kompetens och trivsel. Dessa tre grundpelare omsätts i praktiken och förs ut till kunder, samarbetspartners och omvärlden av konsulterna – Tagores viktigaste resurs. Och det enskilt viktigaste måttet i att utvärdera om företaget […]

Vi gör det svåra enkelt

Företag och organisationer blir alltmer komplexa – för att inte tala om marknaden som de verkar på. Det är ett problem för ledningarna. Vi erbjuder rätt verktyg, metoder och kunskap för att hantera det som är svårt och komplext.

Läs om våra uppdrag

Fyra snabba om Tagore

1

Företaget startades utifrån idén om att förtroende är nyckeln till framgång hos både kunder och medarbetare.

2

Vi är oberoende och kan mer IT än den vanliga managementkonsulten samtidigt som vi kan mer om ledning och styrning än IT-konsulten.

3

Vi ser oss som trevliga glädjedödare. Vi har insikten om att balansera förmåga och förväntningar som en del i att hitta bästa strategin för ett lyckat resultat.

4

Vi är som bäst när det blåser kallt, verksamheten är frustrerad, leveranserna sinar och leverantörerna är besvärliga, det vill säga när det är riktigt tufft och svårt!

Frågor om vår leverans

Hur hjälper Tagore – konkret – kunderna med att skapa resultat i it-investeringar?

– Vi är med från början och skapar rätt förtroende mellan kund och leverantör och jobbar mot att lösa problem tillsammans. Vi fångar behov och krav och plockar ner dem till konkreta tekniska vägval och specifikationer.

Tagore hjälper beslutsfattare att just fatta beslut om it-investeringar. Vad tillför ni då?

– Rutinerade beslutsfattare känner sig ofta obekväma när det kommer till it-investeringar. Den osäkerheten gör att de fattar beslut på felaktiga grunder och tappar kontroll på processen. Vi har en förmåga att på ett begripligt sätt förklara it-investeringar för ledningspersoner eller styrelsepersoner vilket ger dem kontroll och trygghet.

Tagore beskriver er själva som trevliga glädjedödare. Vad menar ni med det?

– Ibland står inte förväntningarna på en it-investering i relation till kundens förmåga. Man kan sällan lösa sina problem med enbart en ny it-lösning. Kunden kanske inte har mognadsgraden att använda lösningarna, det krävs en annan struktur bakom tekniken i form av organisation, kunskap eller plats på marknaden. Att exempelvis köpa den bästa e-handelsplattformen på marknaden kommer inte att lösa behovet av förändrade processer och organisation för att effektivt kunna sälja via nätet.

Varför är Tagores oberoende så viktigt?

– För att vi alltid ska hjälpa kunden att beställa rätt saker av leverantören. Vi känner många leverantörer och har en god relation till dem men skulle aldrig jobba med kickbacks eller liknande. Vi behöver i stället ha en egen hälsosam affär för att vara trovärdiga i det vi gör.