fbpx

Ny plattform för onlineförsäljning

Ny plattform för onlineförsäljning

Kund: En stor svensk modekoncern.

Uppdrag: Kravställa ny plattform för onlineförsäljning.

Uppgift: Kunden hade beställt en plattform för att snabbt rulla ut online-försäljning på fler marknader. Plattformen byggde på standardmjukvara och anpassades av ett stort internationellt konsultbolag för varje ny marknad.

Kunden ville:

– Använda plattformen för långsiktig expansion.

– Fortlöpande driva online-försäljningen.

– Utveckla onlineförsäljningen på befintliga och nya marknader.

Ny plattform för onlineförsäljning

Kunden fick hjälp med att:

– Organisera kravhanteringen.

– Organisera processerna som kravhanteringen skulle göras med.

Ny plattform för onlineförsäljning

– Vi styrde om arbetet och beställningarna mot att även stödja plattformens och affärens framtida utveckling.

– Vi förändrade sättet kunden arbetar med att beskriva och beställa plattformen. Därmed gick det att på ett effektivt och hållbart sätt stödja verksamhetens och online-kundernas behov.

– Det går nu att enklare förstå hur de enskilda förändringarna påverkar plattformen som helhet och verksamheten och online-kunderna.

– Det är nu enklare att se till att förändringen ligger i linje med de strategiska målen.

Arkitektur för svenska vårdtjänster

Kund: Inera.

Uppdrag: Förverkliga ny arkitektur för svenska vårdtjänster.

Uppgift: Ineras befintliga organisation räckte inte till för att skapa en ny arkitektur för svenska sjukvårdstjänster. På önskelistan fanns etableringen av ett så kallat Integration Competence Center, ICC, och att snabbare göra det möjligt att realisera nya tjänster. Tagore ledde arbetet med en ny arkitektur och byggde upp en ICC för att lyckas med det.

Arkitektur för svenska vårdtjänster

Kunden fick hjälp med:

– Nya strategiska mål.

– Heltäckande styrsystem med nya processer, riktlinjer, roller och organisation.

Arkitektur för svenska vårdtjänster

– Vården digitaliseras allt snabbare och varje gång en ny tjänst ska integreras sparas tid och resurser.

– Vårdsverige har fått en mer flexibel arkitektur som fångar upp innovationsbehov och ser till att resultatet snabbare når användarna.

– En förvaltnings- och styrmodell finns på plats som ser till att de strategiska ambitionerna blir av.

Behörighet för digitala resurser

Kund: Stor svensk myndighet.

Uppdrag: Skapa en behörighetsprocess för ett så kallat Identity Access Management (IAM)-system.

Uppgift: En större myndighet skulle omorganiseras. I detta uppdrag låg också att införa och vidareutveckla myndighetens IAM-system. Utmaningarna låg i att få olika delar av verksamheten att enas om en gemensam process och att uppfylla säkerhetskraven med hög användbarhet i en komplex miljö.

Behörighet för digitala resurser

– Workshops genomfördes med representanter från olika delar av verksamheten.

– Vi förankrade ett nytt gemensamt arbetssätt.

– Tagore hjälpte till med kravarbete och införande av ett agilt arbetssätt och att stödja team och produktägare med prioritering, planering och uppföljning för IAM-systemet.

Behörighet för digitala resurser

– IAM-systemet förbättrades väsentligt och gick från att ha använts i liten utsträckning till att användas för majoriteten av behörighetsansökningarna i myndigheten.

– Parterna enades om en gemensam nationell process som infördes i verksamheten.

– Det agila arbetssättet medförde stabila och täta leveranser till en nöjd kund.

Lösningsarkitektur Digital Asset Management

Kund: Stort svenskt börsbolag.

Uppdrag: Skapa bättre kontroll över de digitala tillgångarna i verksamheten.

Uppgift: Kunden hade flera lokala så kallade Digital Asset Management (DAM)-system för att hantera digitala tillgångar och deras rättigheter. Inget av dessa system var lämpat att skalas upp och bli centralt. Därför upphandlades ett nytt DAM. Upphandlingen omfattade dels själva produkten, men även implementation av den samt drift. Utöver de rent IT-tekniska aspekterna innebar införandet en betydande förändring av verksamhetsprocesserna.

Lösningsarkitektur Digital Asset Management

– Från början var fokus på att utvärdera hur de olika kandidaterna i upphandlingen kunde leva upp till kundens krav. Hade systemen de efterfrågade förmågorna eller behövde man gå djupare i lösningen? Det fanns också behov av att jämka verksamhetens (funktionella) krav med de IT-krav som organisationen ställer (arkitektoniska krav, icke-funktionella krav osv).

– Tagore specificerade rimliga icke-funktionella krav eftersom det inte var säkert vilka delar av verksamheten som i slutänden skulle komma att använda systemet. Detta innebar osäkerhet kring bland annat datamängder och antal användare som behövde hanteras.

– För att undvika en stor implementation gjorde Tagore en roadmap med indelning i tillämpningsområden för de olika system som skulle integreras med DAM-systemet.

Vill du bli kontaktad?

Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Visa formulär