fbpx

Vill du bli en av oss på Tagore?

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av någon/några av nedanstående områden:
- Har arbetat som konsult inom ledning/styrning, krav/behov, test/testledning eller arkitektur.
- Vill göra skillnad för våra kunder genom att bidra med dina erfarenheter och förmågor.
- Har arbetat som egenföretagare inom konsultbranschen med den förståelse och insikter som det medför.
- Har arbetat i ”linjen” och har en insikt om våra kunders utmaningar från insidan.

Jag har de egenskaper och kvalifikationer som krävs för att jobba hos Tagore, kontakta mig gärna!

Vi frågar inte främst vad konsulten kan göra för oss utan vad vi kan göra för konsulten.

Att arbeta hos Tagore

På Tagore ser vi på konsultrollen på vårt eget vis, vi nöjer oss inte med att följa gängse normer och ta fram en fin personalpolicy, späckad med komplicerade ord och uttryck som sällan kan följas. Vi vet att det kan kännas utsatt att arbeta som konsult på uppdrag hos kund och därför är vi noga med att Tagore alltid ska vara en trygg, stöttande och varm plats att komma hem till. Tagore är konsulternas trygga hemmabas, där vi tar hand om varandra och löser utmaningar tillsammans. Vi är, andas och lever vår egen, jordnära medarbetarpolicy, varje dag.

Kring Tagores lägereld är du aldrig ensam och på så sätt blir vi ännu bättre på det vi gör för kunderna, både som företag och som individer.

Välkommen in i värmen.

Att jobba hos Tagore är som att driva eget, utan nackdelarna

Mattias Sundström

Vår medarbetarpolicy – jordnära och varm

Att komma till Tagore känns som att samlas kring lägerelden, åtminstone är det så våra konsulter ofta beskriver det. Vi står för ärlighet, värme och gemenskap, både internt och externt. Att arbeta som konsult för Tagore innebär att denna känsla även appliceras på arbetet med våra kunder. Vi arbetar nämligen inte endast för våra kunder, heller inte bara hos våra kunder. Vi arbetar med våra kunder. Detta innebär att vi bjuder in även dem att sitta kring vår lägereld.

Hos Tagore får jag möjlighet att växa

Mattias Sundström

En brokig skara gör kunderbjudandet starkare

Kring Tagores lägereld återfinns en färgstark cirkel av kompetenta konsulter inom rollerna Ledning/styrning, Krav/behov respektive Arkitektur/teknik. Vi inte bara strävar efter utan har en stor bredd i både åldrar, kompetenser, bakgrunder och personlighetstyper bland våra medarbetare. Vi fokuserar alltid först och främst på vad som behövs för att vår konsult ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt i kundprojekt, genom att kontinuerligt agera bollplank samt erbjuda stöd och resurser. Detta är Tagores bästa recept på att skapa mervärde för våra kunder – och för att våra konsulter ska trivas, utvecklas och stanna hos oss länge.

Tagore tar tillvara min erfarenhet, här kan jag utvecklas och göra skillnad

Eva Anundi

Tagores konsulter agerar alltid i kundens sfär

Tagore arbetar alltid på kundens sida, vi fastnar aldrig i leverantörsrollen. Konsultens roll är att vara kundens expert så att de kan välja och implementera rätt lösningar och system. Bara genom att agera som en del av kundens organisation kan vi hjälpa dem att beskriva behov, ställa krav och förklara för- och nackdelar med system och lösningar som olika leverantörer presenterar. Genom att våra konsulter arbetar så nära våra kunder, med hela Tagores organisation i ryggen kan de vara det trygga stöd kunden behöver för att fatta rätt beslut och hjälpa dem att implementera rätt lösningar.

Gemensamma mål ska sättas gemensamt

På Tagore sysslar vi inte med Management by Excel. Det funkar på siffror, inte på människor. I stället sätter vi och våra konsulter upp mål tillsammans, mål som blir både realistiska och visionära tack vare att de sätts med flera olika perspektiv i åtanke: tidsmässiga, tekniska, kunskapsmässiga, resursmässiga och ekonomiska – och mänskliga. För utan balans mellan dessa kommer även den mest imponerande målsättning falla platt. Våra konsulter är vår mest värdefulla resurs, tillgångar som vi inte vill mäta i vare sig pengar, timmar eller procent. Vi mäter och värderar i stället de resultat våra konsulter skapar för våra kunder och det ger oss mycket mer tillbaka, både i hjärnan, hjärtat och på sista raden.

 

 

Konferenser som svetsar samman och synkar teamet

Vi har omdefinierat begreppet konferens. Hos Tagore bestämmer medarbetarna gemensamt var nästa äventyr ska äga rum och fokus för alla konferenser är på det sammansvetsande och sociala, starkt symboliserat i det gemensamma äventyret vi delar med varandra. Resan är både syftet och målet, vi genomför våra årliga konferenser för att bygga band, kanalisera kreativitet och formulera nya mål tillsammans.

Kunskapande och lärande för ständig utveckling

Kontinuerligt lärande är en viktig pelare på Tagore. Vi vet att mervärdena vi ger våra kunder bygger på att vi ständigt trimmar vår kompetens och delar erfarenheter inom teamet. Genom kreativ korsbefruktning fortsätter vi att utbilda oss inom de områden som våra medarbetare ser behov av när de arbetar med våra kunders olika uppdrag.

Stark företagskultur med fokus på rörelse, motion och utomhusaktiviteter

Något som förenar oss på Tagore lite extra är intresset för naturnära utomhusaktiviteter och träning. Hos Tagore tränar du på arbetstid och många av våra konferenser präglas av naturupplevelser och vildmarksäventyr. Detta innebär inte att du måste vara en skogsmulle eller en träningstok för att trivas med oss. Vi gillar olika och huvudsaken är att våra konsulter mår bra, både på jobbet och fritiden.

Tagores vinnande laguppställning

Hos Tagore arbetar bland annat kravanalytiker, verksamhets-, lösnings-, och mjukvaruarkitekter, programledare och projektledare, produktägare med flera kompetenser. En Tagore-konsult har alltid minst en spetskompetens inom ett eller flera IT-relaterade områden, en förutsättning för att vi ska kunna ta en ledande och drivande roll i arbetet med kunderna och hjälpa dem till de klokaste besluten och de bästa resultaten.

Vi hjälper våra kunder att vinna genom att vara kommunikativa och lyhörda för deras behov och krav. Med ständigt fokus på kundnytta blir Tagore en del av kundernas framgång.

Vill du bli en av oss på Tagore?

Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av någon/några av nedanstående områden:
- Har arbetat som konsult inom ledning/styrning, krav/behov, test/testledning eller arkitektur.
- Vill göra skillnad för våra kunder genom att bidra med dina erfarenheter och förmågor.
- Har arbetat som egenföretagare inom konsultbranschen med den förståelse och insikter som det medför.
- Har arbetat i ”linjen” och har en insikt om våra kunders utmaningar från insidan.

Jag har de egenskaper och kvalifikationer som krävs för att jobba hos Tagore, kontakta mig gärna!

Kontakt

Är du nyfiken på att arbeta med oss? Vi söker alltid erfarna och drivna experter som vill arbeta med avancerade projekt hos våra kunder. Vi erbjuder stor frihet och goda möjligheter till personlig och professionell utveckling.

Välkommen att höra av dig till Benny Lundberg, CEO, Advisor & Partner på benny.lundberg@tagore.se.