fbpx

Hackathon by Tagore – hitta nya lösningar och skapa värde med tvärfunktionell kreativitet

Hackathon är en fartfylld och teamfrämjande aktivitet där människor, fokuserat och intensivt, under en avgränsad tid, tillsammans jobbar med problemlösning och innovation som kan generera värde för företaget.

– Det är ett fantastiskt sätt att samla människor och arbeta tvärfunktionellt, för att på ett kreativt och resultatinriktat sätt skapa innovation. Det behövs inga förstudier eller omfattande strategier – huvudsaken är att, utifrån flera olika perspektiv, tillsammans skapa någonting som kan generera konkret värde för företaget, säger Joakim Kulo, konsult på Tagore och ansvarig för Hackathon by Tagore.

Hackathon har sitt ursprung inom systemutveckling där programmerare tillsammans, under friare former, hittade lösningar för specifika problem genom att koda, prototypa och konceptualisera. Idag handlar Hackathon ofta om att hela organisationen samlas kring en uppgift. För Joakim Kulo är det ett ypperligt verktyg för att stimulera innovationsförmåga och driva verksamhetsutveckling.

– Vi på Tagore har samlat våra erfarenheter och insikter kring att sätta upp och genomföra framgångsrika Hackathon i något som vi kallar Hackathon by Tagore.

Min roll är att facilitera och moderera själva evenemanget, få fram det kreativa hos deltagarna och få alla att tänka utanför ramarna. Vi planerar dagen minutiöst och har alltid en väldigt tydlig uppdragsformulering som utgår från de behov och utmaningar som finns i företaget, det är det som styr resultatet.

Varje Hackathon by Tagore har ett tydligt tema och en målsättning om att dagen ska resultera i konkreta lösningar, men det handlar också om att bygga en kultur där innovation alltid finns med i bilden.

– Innovation är i grund och botten förändringsarbete, och det är något som ofta prioriteras ned i det dagliga arbetet. För att förändring ska fungera måste den förankras på individnivå och det är precis vad som ofta sker under ett hackathon.

Hackathon – en genväg till resultatskapande innovation

Att ständig innovation är avgörande för framtidens lösningar och resultat är det få som ifrågasätter. Tyvärr blir det ofta så att det dagliga tar all tid och för lite resurser läggs på idéarbete.

– En vanlig uppfattning är att idé- och innovationsarbete innebär stora arbetsinsatser, mycket tid och resurser. Fördelen med att använda Hackathon by Tagore-formatet i innovationsarbetet är att det kräver relativt lite förberedelser. Det är uppdragsformuleringen som behöver vara tydlig och detaljerad – sedan släpps den kreativa kraften loss och blir självgående.

Hittills har Joakim genomfört tre Hackathon by Tagore hos två olika kunder. De har lett till både nya koncept och konkreta lösningar som nu används och skapar värde för kunderna. Lösningarna som deltagarna arbetar med under hackathon pitchas och sammanfattas alltid i slutet av eventet och blir något som kunden kan ta med sig när vi är klara.

– Att sammanfatta, dokumentera och presentera vad som kommer fram under arbetet gör att slutleveransen blir ett bra underlag för kundens fortsatta förändrings- och utvecklingsarbete, säger Joakim Kulo, konsult på Tagore.

Läs mer om Hackathon by Tagore