fbpx

Jan Rozenbeek, lösningsarkitekt på Tagore: ”Min främsta uppgift är att förstå kunden”

Tagore är ett annorlunda it-konsultbolag. Genom att arbeta riktigt nära kunderna blir konsulterna kittet mellan beställare och leverantör.

­­­– Som konsult är min främsta uppgift att skaffa insikt i kundens strategier, långsiktiga planer och mål. Utifrån detta kan jag som lösningsarkitekt skapa förutsättningar för att detta uppnås, säger Jan Rozenbeek, konsult på Tagore.

Jan Rozenbeek har arbetat på Tagore i drygt fem år och arbetat i it-branschen sedan 1984. Sedan Jan började på Tagore har han varit på ett långvarigt konsultuppdrag hos en statlig myndighet, där han arbetar med att utveckla myndighetens e-tjänster, inklusive betallösningar . Han drivs av att arbeta med kundens mål i fokus och leverera lösningar som överträffar förväntningarna.

– Att Tagore är Beställarens bästa vän® är inte något vi bara säger. Vårt främsta uppdrag är att verkligen förstå kunden, de behov som finns i verksamheten och hur dessa kan omsättas i bra systemstöd.

Nyckeln till framgång i komplexa it-projekt är att lyssna. Genom att lyssna in vad kunderna behöver kan Tagores konsulter åskådliggöra möjliga sätt att förverkliga visionerna. Tydlig kommunikation och struktur är också viktiga framgångsfaktorer.

– Det handlar om förståelse, förankring och förtroende. Vissa organisationer har redan mycket struktur och kunskap på plats, i vissa uppdrag behöver kunden mer stöd. Arbetssättet måste anpassas efter kundens behov. Min roll som konsult är inte att peka med hela handen, det är att skapa samsyn internt, så att alla drar åt samma håll. Först när förtroendet är på plats kan projektet drivas effektivt.

Målet för Tagores konsulter är alltid rätt leverans, i rätt tid och inom uppsatta budgetramar.

– Endast genom att sätta kundens behov i fokus och lyssna in förväntningarna kan vi göra bra leveranser. Kommunikation och struktur är lika viktigt genom hela projektet, det är en absolut förutsättning för att dagens agila arbetssätt ska fungera.

Jan är övertygad om att anledningen till att kunder ofta efterfrågar Tagores konsulter är att de är effektiva, självdrivna problemlösare som är ansvarsfulla, anpassningsbara, resultatdrivna och kan mer än det som står i cv:t.

– Kunderna vill ha konsulter som är självgående. De tar ju in oss för att lösa uppgiften, för att vår kompetens och kunskap ska komplettera och addera deras så att de når sina mål. Det är en helhetslösning de vill ha, en driven och samtidigt ödmjuk kompetensresurs som inte behöver projektledas och handledas.

Anvsvarsfulla uppdrag med krav på integritet

Att jobba djupt inne i kundernas verksamheter, till exempel på en myndighet med krav på hög systemsekretess, innebär ett stort ansvar och ställer höga krav på konsulternas integritet, kompetens och erfarenhet.

– Vi på Tagore går in i varje kunduppdrag med ödmjukhet inför kundens krav, förväntningar och önskemål. Det är upp till oss att ställa rätt frågor och hitta vägar för att lösa uppgiften. Det är också konsultens uppgift att tänka på lösningar som kunden inte tänkt på själva, det är inte alltid uppdragsbeskrivningen vi får täcker in alla scenarier. Ofta kan vi föreslå annorlunda lösningar för att dessa har bättre potential. Det gäller att hitta vägar framåt och att samverka även om åsikterna går isär. Genom att bygga och förvalta nätverk internt i projektet säkerställer Tagores konsulter att arbetet drivs framåt och att leveransen kan genomföras.

Att jobba som konsult på Tagore innebär stort ansvar och stora utvecklingsmöjligheter. Konsultfilosofin grundas på värdena kompetens, förtroende och trivsel, vilket även avspeglar sig i relationen mellan konsult och kund.

– På Tagore tävlar vi inte mot varandra, andan är alltigenom prestigelös och fokus alltid på kunden och uppdraget. Tack vare att alla har förtroende för varandras kompetens och erfarenhet tillför vi kunskap till varandra, kunskap som kommer kunderna till godo. Detta sätt att arbeta på är enligt min erfarenhet unikt för Tagore. Det är också detta som skapar trivsel, säger Jan Rozenbeek, lösningsarkitekt på Tagore.