fbpx

Dennis Söder, konsult på Tagore: ”Verklighetsförankrad UX-design en förutsättning för goda resultat i it-projekt”

Som UX-designer arbetar Dennis i gränslandet mellan beteendevetenskap, psykologi, grafisk design och användarupplevelsen. UX, som står för User Experience, är en central komponent i it-lösningar och systemstöd och många gånger avgörande för resultatet.

­– Interaktionsdesign handlar om hur användarna samverkar med it. Det är denna interaktion som är nyckeln till framgång, alltså hur väl systemet kommer fungera i verkligheten. En bristfällig UX-design ger sämre compliance, det vill säga att användarna blir mindre benägna att utnyttja systemet eller applikationen som det är tänkt för verksamheten, säger Dennis Söder, konsult och UX-designer på Tagore.

Dennis har varit en del av Tagores konsultteam sedan 2018. Han är utbildad systemutvecklare och började sin karriär inom detta område, för att senare gå över till att arbeta mer och mer med UX-design. Dennis har designat system för bland annat två stora svenska myndigheter inom finans och juridik.

“System ska designas för att fungera i verkligheten”

– Det jag gillar med att jobba med gränssnitt är att man ser resultat direkt. Som UX-designer löser jag kundernas problem genom att skapa användaranpassade lösningar, sedan är det utvecklingsteamen som implementerar.

Förståelse för utvecklarnas arbete är en avgörande fördel för en UX-designer och något som skapar stort värde för kunderna.

– En bra UX-designer ska även optimera förutsättningarna för utvecklarna, då ökar sannolikheten att applikationer och webbplatser blir användarvänliga och funktionella. Eftersom jag har jobbat även på utvecklingssidan så förstår jag systemutvecklarnas hantverk och kan omsätta UX-design i skisser som gör att de förstår vad de ska bygga. Resultatet blir system som fungerar i verkligheten. När utvecklarna får underlag och information som effektiviserar deras processer blir slutresultatet bättre.

UX-designerns arbete utgår från verkliga, inte upplevda behov

User Experience utgår alltid från användarna. För att identifiera deras behov behöver en bra UX-konsult sätta sig in i användarnas verklighet, deras vardag, från smått till stort.

– Jag kan inte fråga vad det är användarna behöver. Hade de kunnat svara på det så hade jag inte behövts. Min roll är att ta reda på deras verkliga behov och utifrån detta designa de lösningar som behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete. Det kan röra sig om så enkla men avgörande saker som hur en knapp eller ett ord upplevs. Många gånger behöver behovet fiskas fram. Dennis jobbar ofta nära användarna, sitter bredvid dem när de använder systemen, ställer frågor, studerar och analyserar.

– I det fysiska mötet med framtida användare föds grunden till UX-designen. Under coronapandemin blev detta extra tydligt, men genom att sitta på distans med delad skärm kunde jag ändå få en bra insikt. Men att vara med på plats är det allra bästa, eftersom UX handlar om användarupplevelsen så är det just att lyssna in och studera användaren som är det bästa verktyget.

Workshops kan vaska fram användares beteende och behov

Att arbeta i workshops är en bra metod för att få fram önskemål, behov, mönster och beteenden vid utveckling av ny eller förbättrad UX-design.

– Inget UX-projekt är det andra likt, alla verksamheter har olika förutsättningar och behov. Därför är det viktigt att alla intressenter och användare får komma till tals redan i inledningen av ett projekt. Dessa individuella samtal och insikter lägger sedan grunden för gemensamma workshops.

Nästa steg är ofta användningstester, där verkliga användare får testa UX-designen.

– Att ge användarna uppgifter att lösa i systemet eller applikationen är ett oslagbart sätt att testa och utvärdera design. Detta kan göras på olika sätt, allt från prototyper av appar till att använda papper och penna. Det är beteendet och användarmönstret jag vill se.

Tagores konsulter upplevs som erfarna, kompetenta, pålitliga och trevliga problemlösare. Dennis är inget undantag.

– Min erfarenhet skapar trygghet för kunden. Hos Tagore har samtliga konsulter senior kompetens och kunden köper trygghet när de anlitar oss. Själv får jag ofta särskild uppskattning för att jag är rak, tydlig och helt prestigelös. Jobbar man med UX-design måste man leva efter ”kill your darlings”-devisen, det är alltid användarupplevelsen som styr, inte vad man själv tycker.

Att arbeta som konsult på Tagore innebär att jobba i seniora, ofta långa it-projekt i verksamheter där det ställs höga krav på integritet, samarbetsförmåga och resultat.

– Kunderna köper vår kompetens, vi skapar resultat. Det handlar i grunden om att identifiera det verkliga behovet – och uppfylla det, säger Dennis Söder, konsult och UX-designer på Tagore.

Vill du bli kontaktad?

Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Visa formulär