fbpx

Erik Sundvall, konsult på Tagore: ”Välmående team presterar bättre”

Erik Sundvalls expertområden är agila metoder, förvaltningsledning och teamledning. Som ledare för ett eller flera team hos någon av Tagores kunder är det hans uppgift att skapa förutsättningar för att alla ska kunna prestera optimalt, och på så sätt tillföra mesta möjliga värde på varje uppdrag. Detta gör Erik med en väl avvägd mix av kunskap, ledarskap, insikt och glädje.

– Det spelar ingen roll vem det handlar om eller vad vi ska göra, utan trygghet och arbetsglädje kommer man ha väldigt svårt att lyckas. Därför är just det sociala en väldigt viktig komponent i varje team jag leder, säger Erik Sundvall, konsult på Tagore.

Bakom alla framgångsrika it-projekt döljer sig ett antal individer, med olika bakgrund, kompetenser, egenskaper och erfarenheter. En teamledares främsta uppgift är att ge teamet en gemensam plattform att stå på, att få alla att se samma mål och vilja dra åt samma håll.

– Jag vill ta alla i teamet till samma utkikspunkt. Jag vill få dem att se helheten, se horisonten och vart vi är på väg. I teamet är det lätt att man tappar fokus på det långsiktiga i det dagliga arbetet, och om jag som ledare ser till att vi har gemensamma referenspunkter, så kommer vi att kunna jobba effektivt mot samma mål och slutresultatet blir bättre för kunden.

Trygga och stabila ledare skapar framgång i it-projekt

Ett stabilt, tryggt ledarskap är en förutsättning för att ett team ska lyckas. Som erfaren ledare och coach ser Erik tydliga skillnader i hur team presterar beroende på ledarskap.

– Det gäller att skapa förutsättningar för att alla ska kunna utnyttja sin potential på bästa sätt, inte att kontrollera och detaljstyra. De som ingår i teamen är experterna på HUR saker och ting ska göras. Min roll som teamledare är att skapa trygghet för gruppen, formulera, visualisera och kommunicera en tydlig gemensam bild av VAD som ska göras.

– Det handlar om att, baserat på egen kunskap, kompetens och erfarenhet, se och göra det möjligt för alla att på bästa sätt kunna kugga i varandra, både i närtid och längre fram.

Varje konsult är en tillgång som ska förvaltas väl

I de team Erik leder, arbetar ofta såväl konsulter som kundens egen personal. De allra flesta är vana vid att arbeta i blandade team, och för att ha största möjlighet att lyckas som team, behöver alla ges samma förutsättningar, oavsett om man är inhyrd konsult eller anställd.

– För att skapa de gemensamma målinsikter och det engagemang som behövs för att prestera riktigt bra resultat behöver alla känna sig sedda, hörda och involverade. Alla i ett team behöver jobba utifrån samma premisser. Jag upplever att de företag som gör minst skillnad på inhyrda konsulter och egna anställda är de som lyckas allra bäst.

När leveransen är att skapa förutsättningar för resultat

Som team- och förvaltningsledare arbetar Erik inte hands on med arkitektur eller kodning, utan levererar i stället förutsättningar för Tagores kunder att lyckas.

– Min leverans är att skapa optimala resultat för kunden. Jag bereder möjligheter för oss i teamet att tillsammans leverera, jag krattar manegen, får saker att hända och samlar ihop alla komponenter till den leverans som kunden förväntar sig.

Att anlita en konsult från Tagore är en investering i framtiden. Som beställare ska man alltid kunna förvänta sig en leverans som motsvarar mål och förväntningar.

– Jag tror att kunden vill ha stabilitet, trygghet, pålitlighet och, inte minst, förutsägbarhet. Kunden vill ha de resultat man kommit överens om.

Att individer som trivs och mår bra presterar bättre är en grundbult i Eriks ledarskap.

– Att vara trygg i sin roll är viktigt för att lyckas. Därför är det också viktigt att känna sig nöjd, ha roligt på jobbet och att ha både en arbetsgivare och en uppdragsgivare som man trivs med. Man ska inte underskatta värdet av det sociala, alla människor presterar bättre när de mår bra. Som konsult på Tagore är jag en del av ett starkt sammansvetsat team av kompetenta, härliga kollegor. De gör att jag kan bli mitt bästa jag och därmed få andra människor att växa, säger Erik Sundvall, konsult på Tagore.