fbpx

Nu matchar Tagore kollektivavtalens föräldralön: ”Att jobba som konsult ska fungera även för småbarnsföräldrar”

Tagore fortsätter satsningen på att vara branschens bästa arbetsgivare. Under 2022 har bolaget därför infört en föräldralön som motsvarar villkoren för kollektivavtalsanslutna.

– Tagores konsulter ska aldrig förlora på att ta ut föräldraledighet. Vi vill att konsulter mitt i livet ska känna trygghet hos oss, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

På arbetsplatser med kollektivavtal är föräldralön relativt vanligt. Det är en ersättning utöver den från Försäkringskassan. Däremot är det ganska ovanligt att mindre konsultföretag tillämpar föräldralön. Detta kan göra att duktiga konsulter väljer bort dem som arbetsgivare under småbarnsåren.

– Att införa föräldralön var ett initiativ som även kom från Tagores medarbetare. Ledningen uppmuntrar medarbetarinitiativ och har stort förtroende för anställdas input, feedback och råd. Syftet är att skapa förutsättningar för att konsulter i alla åldrar ska vilja arbeta hos oss. Föräldralönen gör också arbetsplatsen mer jämställd och ger utrymme för mångfald, både i ålder och kön.

I en nyligen publicerad studie från Stockholms universitet konstateras att generös föräldraledighet gör att mammor och pappor mår bättre. Ju bättre stöd och trygghet från arbetsgivaren, desto mindre risk för stress som kan leda till mental ohälsa.

– Föräldralönen skapar större trygghet för de anställda, men är också en ökad risk för företaget. Den risken är vi beredda att ta, eftersom vi vet att konsulter som mår bra kommer trivas, stanna kvar och göra bättre jobb hos våra kunder. Vår största konkurrensfördel är våra konsulter, det tar vi vara på.

Tagores föräldralön innebär att de anställda får upp till 90 procent av sin ordinarie lön under föräldraledigheten.

– Vi ska vara branschens bästa arbetsgivare. Ett steg på vägen är att Tagoremedarbetare som har eller får barn inte ska behöva byta arbetsgivare på grund av ersättningsnivån vid föräldraledighet. Vi vill att fler konsulter i olika åldrar, med olika bakgrund och kön ska samlas och trivas kring Tagores lägereld, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.