fbpx

”Att identifiera verkliga behov leder till bestående förbättringar”

När Tagore-konsulten David Hultin påbörjar ett nytt uppdrag är hans första och viktigaste prioritet att skaffa genomgripande förståelse för kundens verksamhet, var den är på väg och vad det är som behöver förändras för att den ska nå målen. Det är först när den förståelsen finns som det går att påbörja utveckling av IT-lösningar och system, med syfte att stödja kundens fortsatta utveckling.

– Det handlar om att identifiera de stora behoven som inte tidigare tillgodosetts och sedan ge dem så mycket it-stöd som möjligt. Som konsult måste jag då börja på en övergripande nivå för att identifiera var i verksamheten det gör ont, för att sedan gå ner i detaljnivå inom varje process och system, säger David Hultin, konsult på Tagore.

David Hultin har länge arbetat med såväl kravinsamling och projektledning som systemarkitektur och kodning. För att driva ett förändringsprojekt behövs alla delar, tillsammans med kompetensen att kunna se både hur helheten och varje enskild medarbetare kommer påverkas av förändringen.

– När jag pratar om att tillgodose behov och lösa problem så antar många att jag pratar om det tekniska, men det är ju bara verktyget som används, medlet för att nå målen. Att faktiskt hjälpa en verksamhet att bli bättre i praktiken handlar om att lösa de problem som medarbetarna har i sin vardag, oavsett vad det handlar om.

Långsiktiga förbättringar

Något som David brinner för är att skapa långvarig förändring hos kunderna, förbättringar som gör att företaget varaktigt kommer upp en nivå, såväl tekniskt som processmässigt.

– Det kan vara exempelvis ett nytt it-stöd som gör att kundens kunder kan börja självadministrera en viss process, så att det flödet blir effektivare för alla. Den utvecklingen ska ju inte stanna av med det, det är bara början. Nästa steg är att haka på fler liknande utvecklingar, fler processer som kundens kunder kan lösa själva. Det är en bestående effektivisering som kan fortsätta växa till att inkludera andra flöden, och såväl den tekniska som den affärsmässiga nivån har höjts ett snäpp.

Inte alltid nytt för sakens skull

Hos många företag finns en lång historia av mer eller mindre strandade it-projekt med mängder av it-stöd, system och applikationer som inte längre används alls, eller som inte används som ursprungligen avsett.

– En klassiker är att företag köper in stora lösningar för dyra pengar, men sedan tar det stopp. Drivande initiativtagare slutar, medarbetarna får ingen utbildning och det nya it-stödet, som egentligen fungerade bra, faller i träda.

– Jag ser det som en viktig del av mitt uppdrag att sätta mig in i och förstå tidigare arkitekters tankar och planer, för att försöka fiska upp befintliga lösningar och se hur dessa kan integreras och passa in i verksamhetens strategiska och affärsmässiga mål. Det är detta jag alltid strävar efter att uppnå.

”Bort med skygglapparna och höj blicken”

Det finns alltid både en balans och svårighet i att skyndsamt lösa det närmaste förestående problemet, men samtidigt se till att lösningen blir långsiktig och uthållig.

– Mitt uppdrag är självklart att tillgodose det behov som kunden har här och nu. Men det är lika viktigt att de lösningar och förändringar som vi sätter i spel även leder till bestående förbättringar under en överskådlig framtid. Att vi tar oss upp en nivå och att vi steg för steg gör världen lite bättre för våra kunder, deras kunder och alla andra i den värdekedja som berörs av lösningen, säger David Hultin, konsult på Tagore.