fbpx

Arkitektur för svenska vårdtjänster

Utmaning

Kund: Inera.

Uppdrag: Förverkliga ny arkitektur för svenska vårdtjänster.

Uppgift: Ineras befintliga organisation räckte inte till för att skapa en ny arkitektur för svenska sjukvårdstjänster. På önskelistan fanns etableringen av ett så kallat Integration Competence Center, ICC, och att snabbare göra det möjligt att realisera nya tjänster. Tagore ledde arbetet med en ny arkitektur och byggde upp en ICC för att lyckas med det.

Resan

Arkitektur för svenska vårdtjänster

Kunden fick hjälp med:

– Nya strategiska mål.

– Heltäckande styrsystem med nya processer, riktlinjer, roller och organisation.

Resultatet

Arkitektur för svenska vårdtjänster

– Vården digitaliseras allt snabbare och varje gång en ny tjänst ska integreras sparas tid och resurser.

– Vårdsverige har fått en mer flexibel arkitektur som fångar upp innovationsbehov och ser till att resultatet snabbare når användarna.

– En förvaltnings- och styrmodell finns på plats som ser till att de strategiska ambitionerna blir av.