fbpx

Behörighet för digitala resurser

Utmaningen

Kund: Stor svensk myndighet.

Uppdrag: Skapa en behörighetsprocess för ett så kallat Identity Access Management (IAM)-system.

Uppgift: En större myndighet skulle omorganiseras. I detta uppdrag låg också att införa och vidareutveckla myndighetens IAM-system. Utmaningarna låg i att få olika delar av verksamheten att enas om en gemensam process och att uppfylla säkerhetskraven med hög användbarhet i en komplex miljö.

Resan

Behörighet för digitala resurser

– Workshops genomfördes med representanter från olika delar av verksamheten.

– Vi förankrade ett nytt gemensamt arbetssätt.

– Tagore hjälpte till med kravarbete och införande av ett agilt arbetssätt och att stödja team och produktägare med prioritering, planering och uppföljning för IAM-systemet.

Resultatet

Behörighet för digitala resurser

– IAM-systemet förbättrades väsentligt och gick från att ha använts i liten utsträckning till att användas för majoriteten av behörighetsansökningarna i myndigheten.

– Parterna enades om en gemensam nationell process som infördes i verksamheten.

– Det agila arbetssättet medförde stabila och täta leveranser till en nöjd kund.