fbpx

Lösningsarkitektur Digital Asset Management

Utmaningen

Kund: Stort svenskt börsbolag.

Uppdrag: Skapa bättre kontroll över de digitala tillgångarna i verksamheten.

Uppgift: Kunden hade flera lokala så kallade Digital Asset Management (DAM)-system för att hantera digitala tillgångar och deras rättigheter. Inget av dessa system var lämpat att skalas upp och bli centralt. Därför upphandlades ett nytt DAM. Upphandlingen omfattade dels själva produkten, men även implementation av den samt drift. Utöver de rent IT-tekniska aspekterna innebar införandet en betydande förändring av verksamhetsprocesserna.

Resan

Lösningsarkitektur Digital Asset Management

– Från början var fokus på att utvärdera hur de olika kandidaterna i upphandlingen kunde leva upp till kundens krav. Hade systemen de efterfrågade förmågorna eller behövde man gå djupare i lösningen? Det fanns också behov av att jämka verksamhetens (funktionella) krav med de IT-krav som organisationen ställer (arkitektoniska krav, icke-funktionella krav osv).

– Tagore specificerade rimliga icke-funktionella krav eftersom det inte var säkert vilka delar av verksamheten som i slutänden skulle komma att använda systemet. Detta innebar osäkerhet kring bland annat datamängder och antal användare som behövde hanteras.

– För att undvika en stor implementation gjorde Tagore en roadmap med indelning i tillämpningsområden för de olika system som skulle integreras med DAM-systemet.