fbpx

Starkare kunderbjudande

Kring Tagores lägereld återfinns en färgstark cirkel av kompetenta konsulter inom rollerna Ledning/styrning, Krav/behov respektive Arkitektur/teknik. Vi inte bara strävar efter utan har en stor bredd i både åldrar, kompetenser, bakgrunder och personlighetstyper bland våra medarbetare. Vi fokuserar alltid först och främst på vad som behövs för att vår konsult ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt i kundprojekt, genom att kontinuerligt agera bollplank samt erbjuda stöd och resurser. Detta är Tagores bästa recept på att skapa mervärde för våra kunder – och för att våra konsulter ska trivas, utvecklas och stanna hos oss länge.

Tagores konsulter agerar alltid i kundens sfär

Tagore arbetar alltid på kundens sida, vi fastnar aldrig i leverantörsrollen. Konsultens roll är att vara kundens expert så att de kan välja och implementera rätt lösningar och system. Bara genom att agera som en del av kundens organisation kan vi hjälpa dem att beskriva behov, ställa krav och förklara för- och nackdelar med system och lösningar som olika leverantörer presenterar. Genom att våra konsulter arbetar så nära våra kunder, med hela Tagores organisation i ryggen kan de vara det trygga stöd kunden behöver för att fatta rätt beslut och hjälpa dem att implementera rätt lösningar.

Tagore tar tillvara på min erfarenhet, här kan jag utvecklas och göra skillnad

Eva Anundi

Kunskapande och lärande för ständig utveckling

Kontinuerligt lärande är en viktig pelare på Tagore. Vi vet att mervärdena vi ger våra kunder bygger på att vi ständigt trimmar vår kompetens och delar erfarenheter inom teamet. Genom kreativ korsbefruktning fortsätter vi att utbilda oss inom de områden som våra medarbetare ser behov av när de arbetar med våra kunders olika uppdrag.

Tagores vinnande laguppställning

Hos Tagore arbetar bland annat kravanalytiker, verksamhets-, lösnings-, och mjukvaruarkitekter, programledare och projektledare, produktägare med flera kompetenser. En Tagore-konsult har alltid minst en spetskompetens inom ett eller flera IT-relaterade områden, en förutsättning för att vi ska kunna ta en ledande och drivande roll i arbetet med kunderna och hjälpa dem till de klokaste besluten och de bästa resultaten.

Vi hjälper våra kunder att vinna genom att vara kommunikativa och lyhörda för deras behov och krav. Med ständigt fokus på kundnytta blir Tagore en del av kundernas framgång.