fbpx

Gemensamma mål

På Tagore sysslar vi inte med Management by Excel. Det funkar på siffror, inte på människor. I stället sätter vi och våra konsulter upp mål tillsammans, mål som blir både realistiska och visionära tack vare att de sätts med flera olika perspektiv i åtanke: tidsmässiga, tekniska, kunskapsmässiga, resursmässiga och ekonomiska – och mänskliga. För utan balans mellan dessa kommer även den mest imponerande målsättning falla platt. Våra konsulter är vår mest värdefulla resurs, tillgångar som vi inte vill mäta i vare sig pengar, timmar eller procent. Vi mäter och värderar i stället de resultat våra konsulter skapar för våra kunder och det ger oss mycket mer tillbaka, både i hjärnan, hjärtat och på sista raden.

Konferenser som svetsar samman och synkar teamet

Vi har omdefinierat begreppet konferens. Hos Tagore bestämmer medarbetarna gemensamt var nästa äventyr ska äga rum och fokus för alla konferenser är på det sammansvetsande och sociala, starkt symboliserat i det gemensamma äventyret vi delar med varandra. Resan är både syftet och målet, vi genomför våra årliga konferenser för att bygga band, kanalisera kreativitet och formulera nya mål tillsammans.

Att jobba på Tagore är som att driva eget, utan nackdelarna

Mattias Sundström

Stark företagskultur med fokus på rörelse, motion och utomhusaktiviteter

Något som förenar oss på Tagore lite extra är intresset för naturnära utomhusaktiviteter och träning. Hos Tagore tränar du på arbetstid och många av våra konferenser präglas av naturupplevelser och vildmarksäventyr. Detta innebär inte att du måste vara en skogsmulle eller en träningstok för att trivas med oss. Vi gillar olika och huvudsaken är att våra konsulter mår bra, både på jobbet och fritiden.