fbpx

Så skapar vi resultat i dina IT-projekt

Vi har sett hundratals it-projekt inifrån och vi vet vad som ger resultat och vad som sätter käppar i hjulet. Vi är it-experterna som kan mycket om ledning och styrning och är övertygade att förtroende är nyckeln till framgång hos både kunder och medarbetare.

Hur hjälper ni – konkret – kunderna med att skapa resultat i it-investeringar?

– Vi är med från början och skapar rätt förtroende mellan kund och leverantör och jobbar mot att lösa problem tillsammans. Vi fångar behov och krav och plockar ner dem till konkreta tekniska vägval och specifikationer.

Vad menar ni med att ”fånga krav och behov”?

– Vi hjälper kunden att förstå skillnaden mellan krav och behov. När det gäller krav måste lösningen utföras på ett speciellt sätt. Behov handlar om problem som kunden vill ha löst och då gäller det att låta leverantörerna fritt erbjuda lösningar som besvarar behoven. Vi skapar alltså en total bild av hur kraven och behoven ska se ut och hur de föreslagna lösningarna kommer att fungera i kundens verksamhet och it-arkitektur.

Går kunderna ofta fel – bland kraven och behoven?

– Ja, ofta ställer man för mycket krav och fokuserar för lite på behov. Krav kan vara relevanta på grund av exempelvis regulatoriska skäl eller hur it-arkitekturen ser ut hos kunden. Men finns det inte sådana anledningar att ställa krav på en it-lösning så bör man specificera sina behov i stället och låta leverantörernas kreativa förslag lösa det. Ofta är den föreslagna lösningen mycket bättre än vad kunden kunde komma på själv.

Ni beskriver er själva som trevliga glädjedödare. Vad menar ni med det?

– Ibland står inte förväntningarna på en it-investering i relation till kundens förmåga. Man kan sällan lösa sina problem med enbart en ny it-lösning. Kunden kanske inte har mognadsgraden att använda lösningarna, det krävs en annan struktur bakom tekniken i form av organisation, kunskap eller plats på marknaden. Att exempelvis köpa den bästa e-handelsplattformen på marknaden kommer inte att lösa behovet av förändrade processer och organisation för att effektivt kunna sälja via nätet.

Varför gör ni inte själva jobbet själva – leverarar en lösning?

– De leverantörer som tillfrågas om teknikval kommer alltid att erbjuda sin egen lösning – vad man än som kund frågar efter. Så jobbar inte vi. Vi kommer aldrig att sälja in oss själva som leverantörer. Vi är med i hela implementationen – väljer väg, ställer krav och behovsställer och förbereder organisationen för ett bra mottagande. Ser till att man helt enkelt får den leverans man förväntar sig.

Varför är det så svårt att få den leverans man tänkt sig?

– Lösningarna på marknaden är så många att det är svårt för kunderna att navigera mellan dem. Inte bara att hitta rätt leverantörer utan att ställa rätt behov och krav, jämka förväntningar och egen förmåga. Alltför ofta beställer kunder lösningar man inte behöver eller nappar på erbjudanden man aldrig kommer att använda.

Hur hjälper ni till med att ta emot en it-leverans?

-Vi gör en roadmap för organisationen för att ta emot och börja jobba i ett nytt system eller med nya processer, alltså leder och stöttar vi förberedelsearbetet. Kunden tar sedan över och jobbar med deras personal vilket kan vara allt från att rekrytera ny personal till omskolningar eller utbildningar.

Ni hjälper beslutsfattare att just fatta beslut om it-investeringar. Vad tillför ni då?

– Rutinerade beslutsfattare känner sig ofta obekväma när det kommer till it-investeringar. Den osäkerheten gör att de fattar beslut på felaktiga grunder och tappar kontroll på processen. Vi har en förmåga att på ett begripligt sätt förklara it-investeringar för ledningspersoner eller styrelsepersoner vilket ger dem kontroll och trygghet.

Varför är Tagores oberoende så viktigt?

– För att vi alltid ska hjälpa kunden att beställa rätt saker av leverantören. Vi känner många leverantörer och har en god relation till dem men skulle aldrig jobba med kickbacks eller liknande. Vi behöver i stället ha en egen hälsosam affär för att vara trovärdiga i det vi gör.

Varför efterfrågas Tagores tjänster allt mer?

– Vardagen för beställare blir alltmer komplext, ett beslut har fler variabler än tidigare. Fler frågor på företag och organisationer har en it-komponent i sig. Till det kommer hastigheten – många hinner inte tänka efter och gå ner på detaljnivå i ett förslag och upplever sig sedan lurade av leverantörerna.

Vilket konkret värde tycker ni att Tagore tillför era kunder?

– Man får trygghet, struktur och en effektivitet hos oss. Vi skapar förutsättningar för våra kunder att lyckas med sina it-investeringar och sätter även spaden i marken. En kund sade en gång: ”Hade jag lyssnat på er från början hade jag sparat 20 miljoner”. Det tycker vi säger det mesta.