fbpx

Kunskap, på kundernas sida

Endast kunskap, inga system

Tagore säljer inte lösningarna eller systemen, det är bara vår kunskap som erbjuds. Detta gör oss helt oberoende och förstärker närheten till kunderna.

Öppnar dörrar till fler möjligheter

Eftersom Tagore inte är knutna till en viss leverantör blir kunderna aldrig inlåsta i en modell eller ett system. Tagores analys inkluderar relevanta system och möjligheter på marknaden, vilket skapar betydligt större förutsättningar att hitta den lösning som fungerar bäst.

Leverantörer av insikter i kundens verksamhet

På samma sätt som Tagores erbjudande är kunskap, består leveransen av insikt och förståelse. Insikt i organisationens behov öppnar dörren för rätt val. Organisatoriska problem kan inte lösas med system och därför ställer vi ofta svåra frågor i analysfasen så att kunderna ska se behoven, förstå kraven och kunna investera i rätt del av verksamheten.

Att planera för slutet ger en bra start

Ett nytt systemstöd ska förhoppningsvis fungera i många år. Så när det är dags att vidareutveckla eller byta ut är det värdefullt att redan ha planerat exitfasen. Eftersom Tagore är 100 procent leverantörsoberoende får våra uppdragsgivare förutsättningarna och friheten att göra nya val, utan att vara låsta till en viss tjänst eller produkt.

Experter som agerar i kundens sfär

Alla Tagores konsulter är experter inom sina respektive områden (Krav & Behov, Ledning & Styrning, Arkitektur & Teknik) och tillsammans täcker denna samlade specialistkompetens in hela processen när ett företag står inför en investering som inkluderar it.

Kompetens och kunskap som kompletterar

Tagore finns för att komplettera där kunderna behöver mer kunskap och insikt i sina behov, och för att skapa rätt förutsättningar att göra beslutsunderlag som leder till de bästa lösningarna.