fbpx

Hackathon by Tagore – hitta nya lösningar och skapa värde med tvärfunktionell kreativitet

Hackathon by Tagore är ett sätt för företag att på ett kreativt och resultatinriktat sätt skapa och driva innovation. Under en överenskommen, avgränsad tid samlar Tagore era medarbetare så att de tillsammans och tvärfunktionellt får utrymme och möjlighet att arbeta med problemlösning under kreativa former.

Tydligt tema och konkret målsättning utifrån behov och utmaningar i din verksamhet

Inga förstudier eller omfattande strategier, fokus på kreativ problemlösning och utveckling

Slutleverans med sammanfattande dokument och presentation för fortsatt förändrings- och utvecklingsarbete

Tagores roll är att facilitera och moderera själva evenemanget, få fram det kreativa hos deltagarna och få alla att tänka utanför ramarna. Vi planerar dagen minutiöst och har alltid en väldigt tydlig uppdragsformulering som utgår från de behov och utmaningar som finns i företaget, det är det som styr resultatet.

Lösningarna som deltagarna arbetar med under dagen pitchas och sammanfattas alltid i slutet av eventet och blir något som kunden får med sig.

Hackaton by Tagore

Innovation är verksamhetsutveckling

Innovation är i grund och botten förändringsarbete, och ständig innovation är avgörande för framtidens lösningar och resultat. Det är också något som ofta prioriteras ned i det dagliga arbetet. För att förändring ska fungera måste den förankras på individnivå och det är precis vad som sker under ett Hackathon by Tagore.