fbpx

Tagore involverar medarbetarna för att bli branschens bästa arbetsgivare

För att långsiktigt möta en stadigt ökande efterfrågan på konsulttjänster behöver Tagore fler medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet för att bemöta kundernas behov. Med målet att locka till sig de bästa konsulterna genomförs därför under 2022 ett internt projekt som ska öka kännedomen om hur och varför Tagore är en uppskattad arbetsgivare samt dra upp riktlinjer för hur företaget kan växa samtidigt som konsulternas goda arbetsmiljö behålls. Det är medarbetarna själva som står bakom de initiativ som kommer att implementeras.

– Tagore är redan idag en mycket uppskattad arbetsgivare, de konsulter som börjar hos oss stannar länge och ger ledningen positiv feedback, inte minst när det gäller arbetsmiljön. Däremot måste vi bli bättre på att berätta om hur bra alla trivs, så att fler konsulter får kännedom om det och söker sig till oss, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

Under hösten 2021 beslutade Tagores ledning att sjösätta en heltäckande Employer Branding-satsning som under 2022 ska omsättas i konkreta förslag och åtgärder. I januari arrangerades en workshop där samtliga medarbetare lämnade förslag som på olika sätt ska bidra till att ytterligare stärka Tagores attraktivitet som arbetsgivare.

– Medarbetarna jobbade både individuellt och i grupp, och de bästa tre till fem förslagen från varje enskild medarbetare kokades via grupparbeten ner till totalt 14 olika initiativ. Ur dessa röstades sedan en prioriteringsordning fram, baserat på hur starkt attraktivitetsfokus de olika aktiviteterna har.

I början av maj 2022 gick en av Tagores två årliga konferensresor av stapeln, denna gång på Amalfikusten, Italien. Under konferensdagarna arbetades bland annat fram vilka av de totalt 14 medarbetarinitiativen som ska genomföras under Q2 och Q3.

– En sak vi konstaterade tidigt i processen var att vi inte har varit tillräckligt bra på att berätta om vad vi gör, hur vi gör det, varför vi gör det och, inte minst, hur nöjda våra medarbetare och kunder är. Att stärka vår kommunikation blir alltså både ett medel och ett mål på resan mot att bli branschens bästa arbetsgivare. I nästa steg kommer vi därför, redan under Q2, berätta mer om de första initiativen, vilka som valts ut, varför och hur vi planerar att genomföra dem. Allt med syftet att kunna fortsätta leva upp till efterfrågan från nöjda kunder.

Tagore behöver växa för att möta efterfrågan från kunderna, men att växa är inte ett mål i sig.

– För Tagore är tillväxt inte ett mål, det är ett resultat. Målet är att anställa fler medarbetare som våra kunder trivs och är så nöjda med att de fortsätter att anlita oss. Sen måste vi i ledningen förvalta resultatet, tillväxten, på ett sätt som gör att vi inte tappar fokus på målet, att både kunder och medarbetare ska trivas och stanna kvar kring Tagores lägereld.