fbpx
Gemenskap, kunskap och kreativitet viktigast för Tagores medarbetare

Gemenskap, kunskap och kreativitet viktigast för Tagores medarbetare

Tagore vill bli branschens bästa arbetsgivare och satsar därför 100 procent på Employer Branding under 2022. När medarbetarna röstat fram vilka av årets totalt 14 initiativ som ska prioriteras högst är det gemensamma aktiviteter, intellektuella såväl som fysiska, som får Tagores medarbetare att utvecklas och trivas bäst på både individ- och teamnivå.

– Gemenskapen som finns i Tagores organisation skapar förutsättningar för kreativ samverkan och svetsar samman teamet kring lägerelden. Nu satsar Tagore ytterligare på att utveckla denna gemenskap, genom att introducera flera nya aktiviteter, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

På Tagore är medarbetarna nyckeln till all framgång. Ledningen säger hellre ja än nej till medarbetarinitiativ och har stort förtroende för deras input, feedback och råd. Nu kommer totalt tre utvalda medarbetarinitiativ att lanseras, vilka kompletterar varandra och skapar goda synergieffekter för att driva bolagets Employer Branding-arbete framåt. Överst på konsulternas lista kommer en stark önskan att Tagore ska fördubbla antalet konferensresor, från en till två per år.

– Det kan vara ensamt att arbeta som konsult hos kund. Konferenserna är välbehövliga och uppskattade tillfällen för medarbetarna att samlas under längre tid kring Tagores lägereld, umgås och utbyta kunskap och erfarenheter. Vi är lyhörda för medarbetarnas behov av gemenskap och ledningen kommer nu att gå vidare med planering för hur en andra årlig konferens kan utformas och genomföras.

Det andra utvalda initiativet är att införa regelbundna utbildnings- och inspirationsdagar, där medarbetarna samlas och delar erfarenheter och kunskap, både inom sin profession och om närliggande ämnen. Det kan röra sig om att dela kunskap mellan Tagores olika expertområden (Krav och Behov, Ledning och Styrning, Teknik och Arkitektur), till exempel att belysa olika processer utifrån konsulternas olika roller och perspektiv. Även extern kunskap, som föreläsare och inspiratörer, kommer att tas in för att göra utbildnings- och inspirationsdagarna till verkligt kompetenshöjande och värdeskapande medarbetaraktiviteter.

– Att ta vara på våra konsulters vilja att utvecklas och skaffa ny kunskap stärker oss som företag och vi ser fram emot att omsätta detta initiativ i praktiken. Det ska bli intressant att se vilket ämne eller expertområde som blir först ut att utforskas på djupet och vad det leder till.

Initiativ nummer tre handlar också om gemenskap, kunskap och kreativitet. Redan idag har Tagore en generös friskvårdspolicy, där konsulterna bland annat kan träna en och en halv timma per vecka på arbetstid. På företagets utbildningsdagar och på de årliga konferenserna ingår också ofta olika fysiska aktiviteter, som medarbetarna är delaktiga i att rösta fram och planera tillsammans med ledningen.

– Nu tar vi detta ett steg längre och satsar fullt ut på regelbundna medarbetarträffar, där friskvård och fysiska aktiviteter går hand i hand med kreativ medarbetarutveckling. Skillnaden mot initiativ nummer två, som handlar om att utbilda sig och addera kunskap utifrån, är att det i detta initiativ fokuserar på att skapa kreativitet och bygga kunskap inifrån och ut.

Det var ett starkt önskemål från medarbetarna att dessa kreativa träffar ska genomföras i samband med fysiska aktiviteter som den aktuella medarbetargruppen väljer, till exempel en kurs i klättring eller yogaklasser.

– Fysisk aktivitet boostar kreativiteten samtidigt som den bygger god mental och fysisk hälsa. Att Tagore nu startar en egen tankesmedja känns både naturligt och rätt. Allt vi gör, både för våra konsulter och kunder, utgår ju från vår lägereld.

Förutom de tre initiativen som röstats fram av medarbetarna kommer Tagore under 2022 även att arbeta fram ytterligare diversifieringsinitiativ.

– Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare. Vi vill att fler konsulter i olika åldrar, med olika bakgrund och kön ska samlas och trivas kring Tagores lägereld, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

Vill du bli kontaktad?

Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Visa formulär