fbpx
Mattias Sundström konsult, lösningsarktiekt Tagore

”Att jobba hos Tagore är som att driva eget, utan nackdelarna”

För Mattias Sundström, som har arbetat på Tagore som lösningsarkitekt sedan 2015, är självständigheten och friheten att själv planera sin arbetsvardag avgörande för att han trivs så bra, år efter år. Avsaknaden av kontrollsystem, byråkrati och fyrkantiga processer präglar företagskulturen på Tagore och bidrar till en hög arbetsmoral och stor lojalitet, både mot kunderna och internt.

– Det är enkelt och okomplicerat att jobba på Tagore. Det känns nästan som att driva eget fast med alla fördelar som en anställning innebär i form av trygghetssystem, förmåner, fast lön och pension. Som bonus får man en trygg hemmabas att återkomma till, där kollegorna och ledningen är närvarande, både för stöttning, som bollplank och för det sociala sammanhanget, säger Mattias.

Mattias är en av tre konsulter på Tagore som jobbar inom affärsområdet Arkitektur & Teknik. Hans roll är lösningsarkitekt och därmed jobbar han oftast med de abstrakta, övergripande och strategiska delarna i projekt och uppdrag, och är den som ser till att de olika systemen samverkar med varandra till hela lösningar. Men han släpper aldrig helt fokus på de praktiska, konkreta delarna av arbetet.

– När man jobbar som exempelvis lösningsarkitekt och inte dagligen sysslar med det praktiska hantverket är det viktigt att underhålla förståelsen för de konkreta delarna av uppdraget. Som konsult blir man snabbt irrelevant om man inte håller sig á jour med verkligheten, plötsligt är man bara administratör på ett möte. Därför gillar jag att regelbundet gå in och ”snickra och mura” själv i projekten, för att på så sätt bibehålla förståelse och kunskap för systemen jag designar.

Tagore uppmuntrar sina anställda att vidareutbilda sig, både inom sitt eget specifika konsultområde och inom andra relevanta områden, för att man ska kunna utvecklas och bredda sin roll.

– Dörren till kompetensutveckling är alltid öppen, som medarbetare uppmuntras man att kontinuerligt vidareutbilda sig, vilket gör att man har stor möjlighet att påverka sin arbetssituation och utvecklas i sin roll. Tagores tre expertgrupper, en inom varje verksamhetsområde (Krav & Behov, Ledning & Styrning, Arkitektur & Teknik), håller regelbundna möten där bland annat bransch- och produktnyheter och nya trender lyfts fram och bland annat därifrån lyfts det fram idéer och förslag till relevanta kurser och utbildningar för medarbetarna.

En annan stor anledning att Mattias trivs så bra på Tagore är den utpräglade ärlighet och lojalitet som genomsyrar hela affären, alltså hur Tagore hanterar och vårdar kundrelationerna.

– Eftersom Tagores erbjudande inte är knutet till någon specifik leverantör så kan vi alltid agera helt oberoende och lägga fokus på att göra det bästa för kunden, här och nu, i varje projekt, utan dolda agendor för att skapa mer jobb åt oss själva. För mig, som jobbar så nära kunderna och deras verksamheter, känns det väldigt bra att kunna stå för den ärligheten, jag kan på så sätt vara lojal både mot min kund och min arbetsgivare.

Att arbeta som Tagorekonsult hos kund ställer krav på disciplin och struktur, det är på samma gång ett självständigt arbete och samarbete inom en eller flera olika team. Tagores konsulter ges löpande utbildning och coachning i bland annat självledarskap.

– Jag upplever att min personliga utvecklingsresa har accelererat under mina år på Tagore. Eftersom Tagore verkligen satsar på sina medarbetare utifrån var och ens individuella behov av utveckling och utbildning så växer man både i sin yrkesroll och som människa. En viktig del i att man inte kör fast eller tappar fokus är de gemensamma fredagsmötena, där man kan ta upp allt man behöver bolla med sina medarbetare och med ledningen. Även konferenserna fokuserar primärt på personlig och yrkesmässig utveckling.

Mattias uppskattar särskilt även Tagores uttalade lyhördhet och tolerans i förhållande till medarbetarnas olika förutsättningar, livssituationer och familjevardag.

– Det är upp till varje konsult att planera sin egen arbetstid och fullfölja sina uppdrag, en självständighet och en frihet och ett ansvar som jag som konsult själv får förvaltar. Samtidigt finns det alltid stöd att få om det behövs.

Vill du bli Mattias kollega och hänga med honom och resten av oss Tagoriter kring lägerelden? Hör av dig!

Vill du bli kontaktad?

Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Visa formulär