fbpx

Ny tjänst löser GDPR-efterlevnad för hela verksamheter

Tagore lanserar nu Tagore Search and Secure (TSS), en automatiserad tjänst som söker upp, kategoriserar och säkrar en hel verksamhets känsliga uppgifter. Syftet är att enkelt kunna följa GDPR-förordningen, öka intern kontroll över organisationens data och öka effektiviteten genom ökad struktur och minskad handpåläggning.

– Sedan införandet av den nya förordningen 2018 har det ställts höga krav på organisationer, företag och myndigheter att ha ordning på känsliga uppgifter. Det har visat sig vara både resurskrävande och tidsödande med mycket manuell hantering, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

Dataskyddsförordningen, GDPR, började tillämpas i maj 2018. Den reglerar hur personuppgifter hanteras inom hela EU och syftet är att skydda individers rättigheter och friheter.

Tjänsten Tagore Search and Secure (TSS) som nu lanseras, både definierar och söker upp känsliga data i organisationens samtliga system, e-mail, wordfiler, filservrar med mera. Sedan samlas informationen in och kan säkras och görs lättillgänglig vid behov.

– Det här är en unik helhetslösning och tjänst på marknaden. Tjänsten gör allt från analys till kryptering och organisering vilket ökar graden av kontroll och automatisering samt skapar ordning bland känsliga uppgifter. Tjänsten lägger en grund för förbättrade rutiner att enkelt fortsätta följa GDPR-förordningens direktiv.

TSS passar alla organisationer och verksamheter som hanterar känslig information men inte har det som huvuduppgift. Kunder som Norrtälje kommun och Region Gotland har redan validerat att tjänsten fungerar väl.

– Samhällets ökade digitalisering och arbete på distans innebär ökade risker för att personuppgifter hamnar fel. Search and Secure blir en pusselbit i att möjliggöra till exempel högre grad av medborgarservice med bättre kontroll på säkerheten kring individers uppgifter eller känslig information, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

TSS är utvecklad i samarbete med IT-och datasäkerhetsföretagen Tagore och Avident IT.

Läs mer om TSS.

Vill du bli kontaktad?

Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Visa formulär