fbpx

Sök upp och säkra er GDPR-känsliga information

Ta kontroll över all känslig information i era system – enkelt och tidseffektivt. Search and Secure är en tjänst som automatiskt söker upp känsliga data i organisationens alla system, e-mail, wordfiler, filserverar med mera för att sedan samla in och säkra denna med tokenisering samt gör informationen lätt tillgänglig vid behov.

Detta är marknadens enda tjänst som erbjuder en helhetslösning, från analys till kryptering och organisering. När Search and Secure är implementerat kategoriseras löpande GDPR-känslig information automatiskt, vilket minimerar manuell handpåläggning och gör det enkelt att säkra och komma åt information. Du som användare får kontinuerligt förslag på åtgärder och gör det enkelt att hantera känslig information korrekt.

 • Automatiserat
 • Hög säkerhet
 • Transparant – full kontroll över all information
 • Låg kostnad

GDPR har ökat kraven – stor risk för handhavarfel

Dataskyddsförordningen, GDPR, började tillämpas i maj 2018 och reglerar behandlingen av personuppgifter inom EU med syfte att skydda individers rättigheter och friheter. Det ställer höga krav på organisationer, företag och myndigheter att ha kontroll över all insamlad information om anställda, kunder, partners med mera och att dessutom se till att denna information är säkert bevarad.

Varje individ har rätt att få ett utdrag om vilken information som ett företag, en organisation eller myndighet sparat kring denne – samt kan närsomhelst be om att denna information tas bort.

Känsliga personuppgifter är, enligt Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen), uppgifter om:

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som används för att identifiera en person

Vanliga problem som Search and Secure löser är kontrollen över felaktiga mailutskick och obehörig åtkomst, samt minimerar risken för handhavarfel. Enligt Integritetsskyddsmyndigheten ökade antalet anmälningar om personuppgiftsincidenter med 23 procent mellan 2019 och 2018, där de vanligaste incidenterna är felskickade e-postmeddelanden eller brev. Cirka hälften av alla anmälningar orsakades av den mänsklig faktorn, att medarbetare – utan systemstöd – gör fel.

Söka, analysera, säkra och organisera

Tagores Search and Secure är en teknisk tjänst som automatiskt söker upp och identifierar denna känsliga data i hela organisationens system. Därefter analyseras informationen för att sedan organiseras och tokeniseras. Med några klick går det snabbt att ta fram eller ta bort enskilda uppgifter.

Detta gör det möjligt att enkelt att följa reglerna uppställda av Dataskyddsförordningen (GDPR) men även regleringar som Payment Card Industry Data Security Standard (PCI) och Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Det skapar stora tids- och kostnadsbesparingar eftersom minimal manuell handpåläggning krävs.

När Search and Secure väl är implementerat kategoriseras automatiskt all nya data vilket gör det till en engångsinvestering som håller över lång tid.

Referenser

         

Boka demo och få prisförslag