fbpx

Storyn om Tagore: tio år av förtroende, kompetens och trivsel

När Tagore startades 2013 var det med en tydlig målbild: att driva it-konsultverksamhet baserad på de tre hörnstenarna förtroende, kompetens och trivsel.

– För oss handlar allt om var och hur kompetensen möter marknaden, det är så förtroende och trivsel byggs, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

När bolaget bildades inspirerades man av en managementteori, Speed of Trust, som bygger på förtroende och tillit som konkurrensmedel. I en bransch där misstroende ofta råder mellan kund och leverantör blir förtroende ett värdefullt och konkret konkurrensmedel.

– Kompetens är vad Tagore bottnar i för att bygga förtroende, trivsel är avgörande för att lyckas i genomförandet. Vår viktigaste uppgift är att tydliggöra de valmöjligheter och konsekvenser vi ser, för att kunden ska kunna fatta beslut utifrån rätt och tydligt underlag. Förtroende är något vi förtjänar genom att skapa förståelse. Utan förtroende kan glapp uppstå, där misstro och osäkerhet kan få grogrund.

 

Företagsnamnet Tagore – inspirerat av nobelpristagaren

Företagsnamnet Tagore kommer från namnet på den indiska filosofen och författaren Rabindranath Tagore, som fick Nobelpriset i litteratur 1913. När tankarna på att starta ett nytt it-konsultföretag föddes handlade de inledande samtalen om själva syftet med att starta företaget, vilka kärnvärden som skulle genomsyra verksamheten och på vilket sätt dessa skulle göra Tagore unika.

–Vi inspirerades även av ett citat som tros komma från Rabindranath Tagore, ”Without trust, there is nothing”. Oavsett vem som är upphovsman till de exakta orden så linjerar det väl med vår syn på förtroende som konkurrensmedel. Det är därför vi valde Tagore som företagsnamn.

 

Beställarens bästa vän® är den Trevliga glädjedödaren

Tagores kundlöfte kan sammanfattas ”kunskap på kundernas sida” och man vill vara Beställarens bästa vän®.

– Tagores produkt är konsulternas kompetens och deras förmåga att leverera resultat. På vilket sätt resultaten levereras skapar förtroende för oss som leverantör. Ibland är vi ”Trevliga glädjedödare”, genom att ifrågasätta antaganden och upplevda sanningar, detta görs alltid med kundens bästa i fokus.

– Kompetens är grunden för att bygga förtroende, det handlar inte bara om att leverera. Hur vi levererar är vad som bygger tillit och här kommer Tagores mjuka förmågor in. Hur vi lyssnar in kundens behov, hur vi levererar våra kunskaper och insikter så att våra kunder kan fatta rätt beslut. Till detta kommer trivsel; vi som människor levererar bättre när vi trivs, vi klarar utmaningar bättre när vi också får ha kul på jobbet.

 

Tagore – där teknik och filosofi samspelar

Det är kombinationen av värdena kompetens, förtroende och trivsel som ligger till grund för Tagores konsultfilosofi och hur bolaget drivs.

– Det är lätt att fastna i siffror, data och mätbara kpi:er, men vår övertygelse är att man måste kombinera teknik, fakta och kompetens med mjuka värden som filosofi för att lyckas, både som arbetsgivare och leverantör.

Även i detta inspirerades Benny och hans kollegor av Rabindranath Tagore, som vid minst sex tillfällen mötte en annan nobelpristagare, Albert Einstein. De två geniernas samtal 14 juli 1930 spelades in och är mycket intressanta funderingar kring hur vetenskap och fysik möter lyrik och filosofi.

– Både Tagore och Einstein gillade att tänka utanför boxen, diskutera och finna lösningar som inte var självklara eller vedertagna, men som fungerar. Det gillar vi också.

 

Dubbla Tagore-jubileum 2023

2023 firar Tagore 10-årsjubileum och det råkar vara precis 110 år efter att Rabindranath Tagore fick Nobelpriset i Litteratur, 1913.

– Detta är ett rent sammanträffande, men vi vill ändå passa på att uppmärksamma och hylla vår inspiratör och namne under jubileumsåret, bland annat genom att berätta denna historia, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.