fbpx

Varma julhälsningar från Beställarens bästa vän

År 2022 startade Tagore en satsning för att bli branschens bästa arbetsgivare. Detta har resulterat i att fördjupad insikt i hur viktig arbetsmiljö, förtroende och trivsel är för kunderbjudandet och resultaten.

– Ju bättre Tagores medarbetare trivs, desto bättre blir våra leveranser till kund, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

Satsningen på att bygga ett Employer Brand, eller arbetsgivarvarumärke, inleddes under 2022 och har även skapat intresse och nyfikenhet utanför organisationen.

– Vi ser ett ökat intresse för Tagore, både som leverantör och som arbetsgivare. Vi vill inte bara vara branschens bästa arbetsgivare utan också Beställarens bästa vän.

Tagore fortsätter satsningen under det kommande året.

– Vi har gemensamt genomlyst och fört dialog om hur vi ska fortsätta bygga förtroende, kompetens och trivsel, både för att vara branschens bästa arbetsgivare och utveckla värdet av vår leverans till kund.

Medarbetarna har involverats genom hela processen, vilket har ökat allas medvetande om hur man kan påverka.

Varje år skänker Tagore en del av vinsten till välgörande ändamål. När medarbetarna röstade om hur årets gåva skulle fördelas föll valet på UNHCR och deras arbete i Ukraina samt Stockholms Stadsmission.

­-­ För oss på Tagore är det självklart att beslutet tas gemensamt, gåvorna ska komma från hjärtat och inte bara från plånboken, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

God Jul och allt gott inför det nya året önskar,

Vännerna på Tagore

 

Läs mer om UNHCRs arbete i Ukraina här.

Läs mer om Stockholms Stadsmissions arbete här.