fbpx

Anette Thalén

Anette har omfattande och bred erfarenhet av digitalisering inom e-hälsa och nationella lösningar. Sedan 2008 har Anette arbetat på Inera och varit en central del i utvecklingen av konceptet 1177. Hon har lång erfarenhet av att ansvara för stora utvecklings- och upphandlingsprojekt, ofta med strategisk betydelse och komplexa förutsättningar. Dessa projekt involverar tjänster för informationsutbyte inom hela Sveriges hälso- och sjukvård, vilket kräver en djup förståelse för infrastruktur, arkitektur och regulatoriska regelverk. Anette är en skicklig och inspirerande ledare som engagerar och driver framgångsrika resultat.

Specialistområde:

Ledning och styrning

Kund och leverantörsstyrning

Projekt- och portföljstyrning

Förändringsledning

Interimschef

Branscherfarenheter

Hälso- och sjukvård, Detaljhandel, IT, Digitalisering, Tillverkande industri