fbpx

Konsultidentiteten i fokus på Tagores höstkonferens

 

Höstens konferensresa för Tagore gick till Käringön i den bohuslänska skärgården, strax efter årets hummerpremiär. Eftersom konsulterna arbetar hos kunderna blir konferenserna viktiga tillfällen att träffas, utbyta idéer och samlas kring pågående och framtida utmaningar, interna projekt och kunduppdrag. Redan på tåget från Stockholm till Göteborg påbörjades arbetet med att samlas kring vad som är Tagores konsultidentitet.

– Att driva ett konsultföretag där medarbetarna trivs och känner delaktighet handlar om att hela tiden skapa utrymme för individerna och gruppen att träffas, mötas, diskutera och dela med sig till varandra, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.

Varje år arrangerar Tagore två konferensresor, en på våren och en på hösten. Alla konferenser syftar till fortsatt utveckling av såväl individer som verksamhet och är mycket uppskattade av Tagores medarbetare, som också föreslår resmålen och aktiviteterna. Syftet med höstens konferens var att samlas kring konsulternas berättelser om Tagore.

– För oss handlar det om att varje medarbetare ska hitta sin egen  storytelling om Tagore, inte att ta fram en standardpitch som ska passa alla. Ett genuint budskap är viktigare än likformighet. Övningens och hela höstkonferensens syfte var att var och en ska berätta om Tagore utifrån sig själv, med egna ord, men att vi ändå skulle finna den röda tråden utifrån våra gemensamma värderingar och upplevelser.

Varje medarbetare fick berätta och skriva ner sina tankar utifrån frågor och underlag som ledningen förberett, detta blev underlag utifrån vilket man arbetade vidare under resten av konferensen.

Ett annat sätt som Tagores ledning använde för att få i gång tankarna och kreativiteten var att be alla fundera kring hur deras kollegor uttalat sig om hur det är att jobba på Tagore.

– Genom att se på sina kollegors tankar och uttalanden inspirerades medarbetarna att berätta, det blev jättebra bränsle till de diskussioner som följde under konferensdagarna på Käringön.

Destination Käringön och hummerfiske

När gänget från Tagore kom fram till Göteborg på fredagen avnjöts först en god lunch i klassisk miljö på anrika Hotel Eggers. Efter en kort busstur åkte man båt ut i skärgården, med destination Käringön.

Lördagen började i konferensrummet. På förmiddagen stod hummerfiske på programmet och totalt tolv humrar vittjades ur tinorna. En romhona släpptes tillbaka, så det var elva nykokta humrar som kunde avnjutas på Petersons krog samma kväll.

– Hummerfiske var en häftig upplevelse. Vi hade tur med vädret och slapp regn, men det blåste och gick två meter hög sjö. Alla tretton medarbetare var med ombord, ingen blev sjösjuk och samtliga tyckte detta var en kanonaktivitet.

Det var inte bara hummer Tagores medarbetare fick möjlighet att njuta av, man besökte även den lokala ostronodlingen Karingo, som tar emot besökare från hela världen under öppningssäsongen augusti till december och januari till juni.

– En fantastisk anläggning och verksamhet som vi alla på Tagore varmt rekommenderar. Att njuta av nyplockade ostron var en upplevelse som sätter en ny kulinarisk standard.

Nytta och nöje ger glädje på riktigt

Tagores konferenser har ofta ett naturnära tema och aktiviteterna är för det mesta kryddade av äventyr och strapatser.

– När vi samlas kring till exempel den utmaning det innebär att i blåst och sjögång gemensamt dra upp en tung hummertina så är det teamwork på riktigt, det stärker både samhörigheten och individerna.

Det var ett nöjt och salt gäng Tagorianer som på söndagen tog tåget tillbaka till Stockholm. Nu kommer Tagores ledning sammanställa materialet om konsultidentiteten, för att detta även ska kunna knytas till Tagores totala kunderbjudande.

– Målet med konferensen var att hitta den gemensamma nämnaren i Tagores konsultidentitet och det har vi nu gjort. Än en gång har det tydligt visat sig att kombinationen av teori och praktik, konferens och gemensamma aktiviteter, allvar och kul skapar förtroende, sammanhållning, energi och tillit inom företaget, vilket leder till att utbytet av kunskap och erfarenhet blir ännu större. När detta sker, då har vi lyckats och då är det kul på riktigt, säger Benny Lundberg, vd på Tagore.