fbpx

Johanna Lorentzi

Johanna är en erfaren analytiker som värnar nyttan i en förändring. Hon ser till att skapa hållbara resultat som hjälper kunden att förstå och lösa sina behov genom rätt systemstöd. Johanna har också utvecklat och implementerat systemutvecklingsprocesser.

Specialistområde:

Krav- och verksamhetsanalys

Beställarstöd

Utvecklingsprocesser

Branscherfarenheter:

Bank och försäkring, Myndigheter, Retail, Läkemedel, Telecom