Tagore Talks

Mötesplatsen för beställarens bästa vänner

Tagore Talks är en mötesplats för ledare och beslutsfattare inom IT- och verksamhet.

Mötesplatsen erbjuder en öppen arena för samtal och debatt. Där kan du ta del av andras erfarenheter och expertis och även dela med dina kunskaper och insikter.

Varje Tagore Talk fokuserar på ett nytt ämne. Vi bjuder in spännande talare och ordnar rundabordssamtal kring aktuella ämnen.

Vi arrangerar Tagore Talks flera gånger per år under normala förhållanden. Beroende på ämne väljer vi plats för mötet och varannan vecka har vi online-samtal som ska efterlikna de snack som man förr hade under lunchen.

Genom att besöka Tagore Talks ökar du dina kunskaper och färdigheter att vara beställarens bästa vän.

 

Tidigare Tagore Talks

Tidigare Tagore Talks är beskrivna nedan.

Tagore Talks #5

Tema: Förmågor

Ett seminarium om varför förmågekartor är så svåra att förstå och göra I digitala transformationer, samt varför dom ofta liknar ordmoln eller processkartor. Anders W Tell berättade om vad förmågor egentligen är och inte är, samt varför förmågekartor kan förvirra snarare än att förklara. Förutom insikter fick deltagarna med sig praktiska tips om hur man kan använda förmågekartor på ett vettigt sätt.

Ladda ner presentationen här

Tagore Talks #4

Tema: Agilitet

Det finns många fallgropar med att införa agila ramverk utan att först ha klargjort varför agilitet ska införas. Ledningen och verksamheten bör tillsammans göra en kunskapsresa mot ökad mognad genom gemensam reflektion och lärande. Kimmo Kauppi Altin från Ledning och styrningsgruppen berättade om sina erfarenheter och behovet av förankring och engagemang.

När man bryter ett system i mindre bitar och historier måste man efteråt kunna sätta samman delarna för en hållbar lösning. Jakob Bäckström från Tagores kravgruppering berättade om varför krav och helhetsdokumentation fortfarande behövs.

Fragila system är något allt för många är bekanta med. Johannes pratade om de nya teorierna kring antifragilitet. Antifragila system är system som anpassas och utvecklas när oförutsedda händelser sker. Något som blir allt mer viktigt i dag med allt komplexare system i en allt föränderligare värld.

Tagore Talks #3

Tema: Digitala transformationer

Alla pratar om digitala transformationer men hur kommer vi överens om vad det är och innebär? Den digitala transformationskompassen är ett hjälpmedel för att förstå och för att kunna berätta de historier som ingår i ämnet digitala transformationer. Anders W Tell berättade om kompassen och hur den reder ut begreppen och hur den skapar en enkel mental modell för bra diskussioner.

Tagore Talks #2

Tema: Digitalisering

”Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras, allt som digitaliseras kan kopieras och allt som kopieras faller i värde.”

Vi pratade om digitaliseringen, från att börja digitalisera genom att konvertera analogt till digitalt, ge snabbare åtkomst till innehåll och genom att följa med i teknikutvecklingen, till att skapa nya affärer och förutsättningar för att ställa om organisation, process och affär.

Digitaliseringen har många möjligheter och utmaningar. Vi behöver arbeta med att förstå slutanvändarna/konsumenterna genom exempelvis djupintervjuer och A/B-tester, för att undvika att teknikens möjligheter tar över. En utmaning är att man måste vara tydlig med vilka begränsningar digitala tjänster har för att undvika för höga förväntningar.

Tagore Talks #1

Tema: Beställarens bästa vän®

Leverantörer bör inte själva kravställa, välja eller utvärdera lösningar – de har en benägenhet att välja sina egna lösningar och inte att se till vad kunden egentligen behöver. Det är en av anledningarna till att vi på Tagore inte sysslar med ren utveckling – vi bygger inte lösningarna till våra kunder. Vi delade med oss av våra erfarenheter av att hjälpa beställare och beslutsfattare att förstå de frågor de fattar beslut om. Vi berättade helt enkelt om hur det är att vara beställarens bästa vän®.

Vill du bli inbjuden till #tagoretalks?

Klicka på knappen och fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Visa formulär